Despre noi

Organizaţie neguvernamentală, non-profit, �nfiinţată �n anul 1996, cu sprijinul Consiliului Britanic şi al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă

ACCESS este membru fondator al asociaţiei QUEST Rom�nia. Ca o recunoaştere internaţională a calităţii cursurilor oferite de Centrul ACCESS şi de celelalte centre fondatoare, Asociaţia QUEST Rom�nia a fost acceptată ca membru asociat EAQUALS - The European Association for Quality Language Services, care include �ntre membrii săi instituţii prestigioase (International House World Organisation, British Council, University of Cambridge ESOL Examinations , Goethe Institut HQ).

Cursurile ACCESS au avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. si sunt acreditate si garantate in urma aplicarii procedurilor de control si asigurare a calitatii dezvoltate de catre asociaţia naţională QUEST Rom�nia.

La �ncheierea fiecărui modul, se acorda certificate de absolvire.
La cerere şi contra cost, se poate organiza o evaluare individuală a abilităţilor de comunicare, finalizată cu eliberarea unui certificat care descrie, conform standardelor Consiliului Europei (Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi), nivelul de dezvoltare a deprinderilor comunicative.
Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 2354-28 februarie 1997