ACCESS Language Centre > Despre noi

Despre noi

Organizaţie neguvernamentală, non-profit, �nfiinţată �n anul 1996, cu sprijinul Consiliului Britanic şi al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă

ACCESS este membru fondator al asociaţiei QUEST Rom�nia. Ca o recunoaştere internaţională a calităţii cursurilor oferite de Centrul ACCESS şi de celelalte centre fondatoare, Asociaţia QUEST Rom�nia a fost acceptată ca membru asociat EAQUALS - The European Association for Quality Language Services, care include �ntre membrii săi instituţii prestigioase (International House World Organisation, British Council, University of Cambridge ESOL Examinations , Goethe Institut HQ).

Cursurile ACCESS au avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. si sunt acreditate si garantate in urma aplicarii procedurilor de control si asigurare a calitatii dezvoltate de catre asociaţia naţională QUEST Rom�nia.

La �ncheierea fiecărui modul, se acorda certificate de absolvire.
La cerere şi contra cost, se poate organiza o evaluare individuală a abilităţilor de comunicare, finalizată cu eliberarea unui certificat care descrie, conform standardelor Consiliului Europei (Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi), nivelul de dezvoltare a deprinderilor comunicative.
  • profesori competenÅ£i, cu o bogată experienţă in predare şi av�nd la activ numeroase cursuri de perfecÅ£ionare postuniversitară �n Rom�nia şi peste hotare
  • metode eficiente de predare, adaptate necesităţilor de �nvăţare ale cursantilor (grupe de 3-9 cursanÅ£i; cursuri �n tandem sau individuale)
  • manuale şi materiale audio-video recunoscute pentru eficienÅ£a lor, edituri prestigioase (Longman, Macmillan, Oxford University Press, Cambridge University Press)
Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 2354-28 februarie 1997


Access Language Centre