Limba rom�nă pentru străini

Obiectiv general: Dob�ndirea de cunoştinţe de limbă rom�nă care să permită cursantului să facă faţă unor situaţii concrete de comunicare

Conţinut:

Cursul se adresează persoanelor de altă naţionalitate dec�t cea rom�nă care doresc să cunoască limba rom�nă pentru diverse scopuri, cum ar fi comunicarea cotidiană sau comunicarea academică. Conţinutul cursului acoperă at�t elemente de gramatică, lexic, c�t şi deprinderi de comunicare �n contexte şi registre de formalitate variate.

Durată:

Cursul este organizat �n module adaptate nivelului de cunoaştere a limbii rom�ne al cursantului. Fiecare modul cuprinde un număr minim de 40 ore didactice.

Pentru detalii referitoare la preţul acestor cursuri şi o ofertă personalizată vă rugăm să ne contacţati la adresa centrulaccess@gmail.com.