Engleză pentru scopuri specifice


Afaceri/Business English

Pe lângă noţiuni de limbă şi vocabular specific, cursanţilor li se oferă şansa de a-si forma şi exersa deprinderile necesare unei utilizări eficiente a cunoştinţelor dobândite în prezentări, negocieri, întâlniri, conferinţe şi dezbateri, precum şi aplicaţii ale limbii engleze în domeniul economic.

Termeni medicali

Scopul principal al acestor cursuri este acela de a da posibilitatea celor interesati să îşi formeze şi să îşi dezvolte acele deprinderi care să le permită atât abordarea unor texte de specialitate pentru a se informa, cât şi redactarea de texte de specialitate medicală şi prezentarea lor.

Cursurile au acelaşi regim de durată si plată ca şi cele de engleză generală.