Engleză generală


Conţinut


Durata


Cursul de limba engleză generală este structurat pe 6 nivele (11 module de câte 50 de ore didactice).

Un modul de 50 de ore durează 12 săptămâni, câte două şedinţe a câte două ore didactice pe săptămână.

Încadrarea în grupe de nivel se face pe baza unui test de plasare, administrat înainte de începerea cursului. Înscrierea în grupa de "începatori 1"(BEGINNER 1) nu necesită test de plasare. La reînscrierea într-un nivel superior nu se administrează test de plasare (vezi secţiunea Înscriere).